Waxö Omsorg

 

God omsorg till omsorgstagarna och bra arbetsvillkor för de anställda

Waxö Omsorg är ett litet personalägt omsorgsföretag som erbjuder stöd, service och omvårdnad till vuxna personer med kognitiva- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med förvärvad hjärnskada.

Vi finns i Solna och Nacka och driver daglig verksamhet och boende både på entreprenad / ramavtal samt i egen regi.